Het Ongenoemde <vorig  verder>
*

Hoe heet de stilte tussen twee ogenblikken?
Hoe heet het licht
in de druppel?
Hoe heet het gezicht in de tram,
het kind in de straat, de stem die zingt?
Is er een naam voor alles,
en zo ja, wie zal hem uitspreken?
Zwijgt een blik van ontroering,
of van pijn?